ანა ქურდაძე-კუხაშვილი

ანა ქურდაძე-კუხაშვილი

განათლების ფსიქოლოგი

თბილისი

04.02.1991


ბოლოს საზოგადოება შეფასდება არა იმით, თუ რა შექმნა, არამედ იმით, თუ რის გაჩანაგებაზე თქვა უარი – ჯონ სოუჰილი

Team Information

 
 Age number:
 Phone:
 Email: