ნინი თოიძე

ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი

თბილისი

21


დემოკრატიულ საზოგადოებაში თითოეული მოქალაქის ვალდებულებაა, ესმოდეს, რომ თავისუფლება და პასუხისმგებლობა ერთი მონეტის ორი მხარეა. აქტიური საზოგადოება, რომელიც იცნობს თავის უფლებებსა და მოითხოვს პოლიტიკის გამტარებლებისგან ფაქტებსა და ცოდნაზე დამყარებული ნაბიჯების გადადგმას ქვეყანაში ცხოვრების სტანდარტის გაუმჯობესებისთვის, ჩემი აზრით, სწორედ ამ მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის საზომია. სამოქალაქო მოძრაობების მთავარი მიზანი ხსენებული პროცესის წახალისებაა, ჩემი ყოველდღიური საქმიანობით კი ვცდილობ, ამ ყველაფერში მცირედი წვლილი შევიტანო.

Team Information

 
 Age number:
 Phone:
 Email: