მარიამი სიხარულიძე

სტუდენტი

თბილისი

22


მუდმივად მსურდა ხელი შემეწყო ქვეყანაში არსებული ეკოლოგიური პრობლემების მოგვარებისთვის. ეკოლოგიაზე ზრუნვა ნიშნავს ზრუნვას თითოეული მოქალაქის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობაზე. ირგვლივ უამრავი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ეკოლოგიური გამოწვევაა, რომლის დაუყოვნებლივ მოგვარებაცაა საჭირო. ამისათვის აუცილებელია ჩვენი მოქალაქეების ერთობლივი ძალისხმევა და ჩართულობა საერთო გარემოსდაცვითი მიზნების მისაღწევად. სუფთა და ჯანსაღ გარემოში ცხოვრება ჩვენი კონსტიტუციური უფლებაა. ჩვენი ვალია გავუფრთხილდეთ და ვიზრუნოთ გარემოზე, რათა ვუზრუნველყოთ ჯანსაღი საცხოვრებელი გარემო ჩვენთვის და მომავალი თაობებისთვის.

Team Information

 
 Age number:
 Phone:
 Email: