მაია თავაძე

მაია თავაძე

პიარის და მარკეტინგის სპეციალისტი

თბილისი

27.11.1989


სუნთქვა უნდა იყოს ჯანმრთელი!
დღესდღეობით უამრავ ქვეყანას მსოფლიოში აერთიანებს საერთო პრობლემა — დაბინძურებული ჰაერი, რომელიც იწვევს მძიმე დაავადებებს, რისი გამოსწორებაც ხშირ შემთხვევაში არსებული ფინანსური და სამედიცინო რესურსების მიუხედავად საკმაოდ რთულია. ჩვენი მიზანია ავამაღლოთ ადამიანების ცნობიერება, მივაწოდოთ მათ მაქსიმალურად მნიშვნელოვანი და საჭირო ინფორმაცია, რაც ჰაერის დაბინძურებასთან და ეკოლოგიურ პრობლემებთან არის დაკავშირებული. გვახსოვდეს, რომ სუფთა ჰაერი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, შესაბამისად, გარემოს დაცვაში ყველა ჩვენგანმა უნდა მიიღოს აქტიური მონაწილეობა.

Team Information

 
 Age number:
 Phone:
 Email: