გიორგი ქარქუზაშვილი

მთარგმნელი, დიზაინერი

თბილისი

24


ყოველი სამოქალაქო მოძრაობის საფუძველს წარმოადგენს თვალის გასწორება იმ ფაქტთან, რომ მხოლოდ შენ და სხვა არავინ მოაგვარებს შენს გარშემო არსებულ პრობლემებს. ცვლილებები და წარმატება არაა ერთჯერადი მოვლენა, არამედ მთლიანი, განგრძობითი პროცესი, რომელიც მოითხოვს მდგრად და თანმიმდევრულ მუშაობას. სწორედ თანდათანობითი ცვლილების მიზნით შევუერთდი ჯგუფს „ჩემი ქალაქი მკლავს“, და ვიპოვე ღირებული თანამოაზრეები, ორიენტირებულები ჯანსაღი საზოგადოებრივი და სამოქალაქო მომავლისკენ. მჯერა, რომ ყოველი მოქალაქის ვალდებულებაა, იზრუნოს გარემოზე და თავისივე ხელით სხვა მოქალაქეებთან ერთად აშენოს ქვეყნის უკეთესი მომავალი.

Team Information

 
 Age number:
 Phone:
 Email: