გიორგი დაბახიშვილი

სოციოლოგი, ფოტო/ვიდეო ედიტორი

თბილისი

25


ვფიქრობ სამოქალქო აქტივიზმი, ისეთი ღია და აპარტიული როგორიც ჩვენი სამოქალაქო მოძრაობაა, ჯანსაღი საზოგადოების ნაწილია, განსაკუთრებით ჩვენთან სადაც კულტურული თვითშეგნების და ინსტიტუციონალური მმრთველობის ხარვეზებია. ამიტომ ჩვენს გარშემო არსებული მრავალი პრობლემების, ეკოლოგიური იქნება ეს თუ სოციო-პოლიტიკური, მეტწილად მოითხოვს მყისიერ რეაგირებას, რადგან ყოველი ბრმად გატარებული ხარვეზი თუ უკანონო ქმედება პროპორციულად წარმოშობს შემდეგს და ქმნის დაუსრულებელ მიზეზშედეგობრივ პრობლემათა ჯაჭვს რაც თითოეულ ქვეყნის მოქალაქეს ურთულებს ყოველდღიურობას და ზოგ შემთხვევაში არსებობასაც უქმნის საფრთხეს.

Team Information

 
 Age number:
 Phone:
 Email: